Medikamentu informācijas centrs (MIC) regulāri izdod grāmatā Kompensējamo zāļu sarakstu, kurā iekļauti visi valsts kompensētie medikamenti.

Kompensējamo zāļu sarakstu veido:

    A saraksts, kurā iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti;
    B saraksts, kurā iekļautajiem medikamentiem KZS nav līdzvērtīgas efektivitātes zāļu.
    C saraksts, kurā tiek iekļautas zāles, kuru izmaksas viena pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 3000 latu un ražotājs zāļu kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam apņemas segt no saviem līdzekļiem.

Grāmatā iekļauts arī diagnožu saraksts ar diagnozēm, pie kurām valsts kompensē iepriekš minētos medikamentus.

 

 

Grāmatas var iegādāties MIC birojā Lāčplēša ielā 60, Rīgā, 5.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Grāmatas var pasūtīt arī zāļu lieltirgotavās „Tamro” un „Recipe Plus”.

Grāmatas cena MIC birojā – 6,80 EUR.

Sīkāka informācija par grāmatu iegādi – MIC birojā pa tālruni  67821245 .